1. INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN

We verzamelen verschillende soorten informatie over bezoekers en gebruikers van onze website of diensten. We kunnen deze informatie verzamelen wanneer u deze aan ons verstrekt of automatisch wanneer u door onze website navigeert.

1.1 Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u een account aanmaakt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of ons een mededeling stuurt via e-mail of de contactformulieren op onze website. Wanneer u producten op de website bestelt, kan het zijn dat u ook gevraagd wordt een creditcardnummer en andere betalingsgerelateerde informatie op te geven, evenals andere informatie die nodig is om de bestelling te verwerken. Afhankelijk van de activiteit is een deel van de informatie die we vragen nodig om gebruik te maken van onze diensten (bijvoorbeeld om een account aan te maken of een bestelling te plaatsen) en een deel is vrijwillig. Als u geen gegevens verstrekt die nodig zijn voor een bepaalde activiteit, zult u niet in staat zijn om die activiteit uit te voeren.

Wij verzamelen ook uw Internet Protocol (“IP“) adres op geautomatiseerde wijze wanneer u onze website bezoekt. Uw IP-adres wordt gebruikt voor het functioneren van sommige van onze website-diensten (bijvoorbeeld om het juiste BTW-tarief en de verzendkosten toe te passen wanneer u een bestelling plaatst) en om gebruikersstatistieken en demografische informatie te verzamelen via Google Analytics en soortgelijke diensten.

1.2 Wij kunnen informatie verzamelen die op zichzelf geen specifieke persoon identificeert. Dergelijke informatie vertelt ons over uw toestel(len), surfacties en de middelen die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, bijvoorbeeld uw besturingssysteem en het type browser. We gebruiken Google Analytics en soortgelijke services om ons te helpen een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren aan gebruikers van onze website door ons in staat te stellen gebruikspatronen in te schatten, onze services aan te passen aan uw individuele voorkeuren en uw zoekopdrachten te versnellen. We vragen u op geen enkel moment wanneer u onze website gebruikt om locatiegegevens van uw mobiele apparaat te vragen of te volgen.

1.3 Wij zijn geen website gericht op kinderen of personen onder de 16 jaar.

 

2. OPSLAG EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS

De duur van de gegevensopslag is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de gegevens zijn verzameld. Voor gegevens die zijn verzameld bij het aanmaken van een gebruikersaccount op onze website bewaren wij deze bijvoorbeeld totdat u ervoor kiest het account te verwijderen. Voor gegevens die worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, bewaren wij deze totdat u ervoor kiest om u af te melden voor de nieuwsbrief. Wanneer we uw gegevens niet meer hoeven te gebruiken en we ze niet meer hoeven te bewaren om aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen, verwijderen we ze uit onze systemen of depersonaliseren we ze zodat we u niet kunnen identificeren.

Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking van uw gegevens buiten uw land van verblijf. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld.

 

3. HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken de informatie die we van u hebben verzameld of ontvangen op de volgende manieren:

  • Om de inhoud van onze website op een effectieve manier te presenteren voor u en voor uw computer of mobiele apparaat

  • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt

  • Om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot alle contracten die tussen u en ons worden gesloten, bijvoorbeeld voor facturering en verzending

  • Om contact met u op te nemen over onze diensten

  • Op een andere manier kunnen we u vertellen wanneer u de informatie verstrekt

 

4. OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen met derden delen op de manieren die in dit Privacybeleid worden beschreven. Wij verkopen, verhandelen, verhuren of geven uw gegevens niet door aan anderen, behalve in de volgende gevallen:

4.1 Wij leveren en ondersteunen sommige van onze diensten door middel van contractuele afspraken met dienstverleners en andere derden. Wij en onze serviceproviders gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze website te beheren en diensten te leveren, op basis van onze instructies en in overeenstemming met dit Privacybeleid. Zo moeten we bijvoorbeeld uw creditcardgegevens vrijgeven aan de bank die de kaart uitgeeft om de betaling te bevestigen voor producten en diensten die op onze websites zijn gekocht; en moeten we bestelinformatie verstrekken aan derden die ons helpen de diensten te leveren.

4.2 Wij zullen ook persoonlijke gegevens vrijgeven in de volgende omstandigheden:
(i) indien het vereist is door wetshandhaving of gerechtelijke autoriteiten, of om mee te werken aan een wetshandhavingsonderzoek;
(ii) als we te goeder trouw geloven dat we verplicht of toegestaan zijn om dit te doen door de wet of een juridisch proces;
(iii) om onze rechten, reputatie, eigendom of de veiligheid van ons of van anderen te beschermen;
(iv) om onze rechten of uw verplichtingen te verdedigen of af te dwingen;
(v) indien de openbaarmaking wordt vereist door verplichte professionele normen; (vi) aan een derde partij met uw voorafgaande toestemming om dit te doen;
of (vii) als we de plicht hebben om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om contracten of overeenkomsten af te dwingen of toe te passen die mogelijk bestaan tussen u en ons, inclusief deze

4.3 In het geval dat LD Gems besluit om haar voorraad of activa geheel of gedeeltelijk te verkopen, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens, inclusief persoonsgegevens, op te nemen onder de activa die worden overgedragen aan de overnemende onderneming.

 

5. BIJWERKING, TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij bieden u de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben te controleren en te beheren:

Gegevens te verwijderen: U kunt ons op elk moment vragen om uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen (bijvoorbeeld als het niet meer nodig is om diensten aan u te leveren). In dit geval zullen wij uw gegevens binnen 60 dagen na uw verzoek verwijderen. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter bewaren, zelfs nadat u uw account hebt afgesloten, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van wetshandhavingsverzoeken), om te voldoen aan contractuele verplichtingen, om te voldoen aan wettelijke vereisten, om geschillen op te lossen, om de veiligheid te handhaven, om fraude en misbruik te voorkomen, of om te voldoen aan uw verzoek om zich af te melden voor verdere berichten van ons. Wij zullen geanonimiseerde informatie bewaren nadat uw account is afgesloten.

Wijzig of corrigeer gegevens: Als u een account heeft aangemaakt op onze website, kunt u een aantal van uw persoonlijke gegevens wijzigen via uw account. U kunt ons ook vragen om uw gegevens bij te werken, bijvoorbeeld als deze op een of andere manier onnauwkeurig zijn of als uw informatie is gewijzigd.

Maak bezwaar tegen, of beperk of beperk het gebruik van de gegevens: U kunt ons te allen tijde vragen uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk niet meer te gebruiken of ons gebruik ervan te beperken, behalve in gevallen waarin wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens op te slaan, bijvoorbeeld als gevolg van anti-witwaswetgeving of contractuele verplichtingen.

Recht op toegang tot uw gegevens: U kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens in machineleesbare vorm.

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien, laten verwijderen en corrigeren door een e-mail te sturen naar [email protected]

 

6. CONTROLE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U kunt toegang krijgen tot een deel van de informatie die we over u verzamelen. Door in te loggen op uw account heeft u bijvoorbeeld toegang tot informatie over recente bestellingen van ons; sommige van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en uw abonnementsvoorkeuren voor de nieuwsbrief.

U kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens in machinaal leesbaar formaat door een e-mail te sturen naar [email protected]

U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door de instructies te volgen die zijn opgenomen in de nieuwsbrief die u ontvangt, of u kunt inloggen op uw account op onze website en uw aanmeldingsvoorkeuren voor de nieuwsbrief bijwerken. Als uw e-mailadres is gewijzigd en u wilt doorgaan met het ontvangen van nieuwsbrieven, ga dan naar uw account, werk uw e-mailadresgegevens bij in uw account en schrijf u opnieuw in voor de nieuwsbrief.

Als u vindt dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij een toezichthouder. Als u in de EER bent gevestigd en denkt dat wij de wetten inzake gegevensbescherming niet hebben nageleefd, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

 

7. RECHTMATIGE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen daar waar wij een legale basis hebben. Wettige grondslagen zijn onder andere toestemming (wanneer u toestemming heeft gegeven), contract (wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u (bijvoorbeeld een verkoopcontract als u producten van ons koopt) en ‘legitieme belangen’. Wij baseren ons bijvoorbeeld op legitieme belangen om de gegevens die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt of wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via onze website, te verzamelen en te verwerken, aangezien de verwerking van de gevraagde gegevens noodzakelijk is om u deze diensten te kunnen leveren. In de gevallen waarin wij vertrouwen op uw toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken of te weigeren en wanneer wij vertrouwen op gerechtvaardigde belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken.

 

8. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we cookies en andere technologieën gebruiken om uw gebruik van onze diensten te vergemakkelijken en aan te passen.

 

9. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij zullen alle wijzigingen die wij in ons Privacybeleid op dit punt aanbrengen, bekendmaken. De datum waarop het Privacybeleid voor het laatst is herzien, staat bovenaan de pagina. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we een actueel actief en leverbaar e-mailadres hebben waar u kunt worden bereikt, en om regelmatig onze website en dit Privacybeleid te bezoeken om te controleren op eventuele wijzigingen.

Als u onze website na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden van het gewijzigde Privacybeleid.

 

10. INFORMATIE OVER ONS

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen is:

Diamond Brothers – A division of LD Gems bv
Hoveniersstraat 2, office 816
2018 Antwerp
Belgium

Email address: [email protected]
VAT number: BE0491.031.003